GİRİŞ / KAYIT OL

TR / ENG

Ali TOMAK
TÜRKİYE

16 Temmuz 1968’de Samsun’da doğdu. 1994’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik Dalı’nda Yüksek Lisans programını, 2002 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümü Anabilim Dalı’nda Sanatta Yeterlik programını tamamladı. 2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent, 2013 yılında ise Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne Doçent olarak atandı. Ulusal ve uluslararası kapsamda düzenlenen pek çok afiş tasarım yarışmasında finalistler arasında yer aldı. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.He was born Samsun, TURKEY in 1968. He graduated from Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education in 1994. He also comleted Master of Fine Arts Ondokuz Mayıs University Faculty of Education Department of Fine Arts Education in 1997 and after that he completed a Philoshopy of Graphic Design Degree at the Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, at Graphic Design Department in 2002. He became an assistant professor in 2007 and later an associate professor in 2013. He has participated in national and international poster design competition and exhibitions.